Om uppstandelsen.se

Hej och välkommen till Uppstandelsen.se!

Denna hemsida har som sitt mål att väcka uppståndelse genom att befrämja den klassiska kristna tron som de heliga genom århundraden villigt gav sina liv för och som på många sätt har blivit övergiven i vår tid. När reformatorn John Huss stod och väntade på att bli bränd på bål, anklagad av den dåtida Romerska katolska kyrkan för att ha predikat Bibelns sanningar, sa han: Gladligen bekräftar jag nu med mitt blod de sanningar som jag har skrivit och predikat om. Idag kanske vi inte blir brända på bål för att vi håller fast vid Bibelns sanningar, men dessa är många gånger lika förkastade av folk som kallar sig Kristna, som hellre kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran (Ef 4:14). När du går igenom materialet på denna hemsida, så ställ dig frågan: Är jag en John Huss eller en vindsurfare?

För det andra har den här hemsidan som sitt mål att fokusera på den uppståndne och förhärligade Jesus Kristus. Kristendomen står och faller med Jesu Uppståndelse. Det här forumet innehåller undervisning och predikningar med målet att först och främst förhärliga Gud och för det andra att betona betydelsen av Jesu uppståndelse. Det handlar inte om dig, utan låt oss i allt säga, Må Gud i allt få Äran. Reflekterar ditt liv detta? Må Gud hjälpa oss att hungra mer efter Hans ära. Eller som John Piper säger, Gud är mest förhärligad i oss när vi är mest tillfredställda i Honom

Något som den här författaren är full av iver och passion för, är behovet av att gå tillbaks till den klassiska kristendomens undervisning. Kyrkan idag är väldigt influerad av världen, vilket lett till att vi tagit bort korset, behovet av omvändelse ifrån synd, och det som väcker anstöt i presentationen av evangelium (1 Kor 1.18)! Är vi mer intresserade av att få kyrkbänkarna fulla, och att alla skall få känna, att allt är okey med mig, än att följa i Jesu fotspår och ropa ut: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här." Omvänd er och tro evangelium (Mark 1:15)!

I min kristna vandring har jag växt mycket genom att studera de heligas liv och undervisning genom kyrkohistorien. Jag har också blivit mycket uppmuntrad av att på Internet lyssna på undervisning som är genomsyrad Bibeln med bl.a. Paul Washer och John Piper. Dessa predikanter kallar oss tillbaks till Kristendomens sanningar. Gör dig välbekant med hemsidan. Kan du höra oss? Röster som ropar ut i en mörk tid, Vänd tillbaks till de urgamla stigarna
Så säger Herren: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar." Men de svarade: "Vi vill inte vandra på den." (Jeremia 6.16)

 

Tack för ditt besök på denna hemsida!
Jag ber att ditt besök skulle få bli till välsignelse!