Varför måste Jesus dö?

Gud är helig vilket betyder att Han är fullkomlig och skild från all synd. I och med att Gud är helig kan Han inte tolerera minsta lilla synd. Det räckte för de första människorna att synda en gång för att för alltid bli utestängda från paradiset (1 Mos 3.23-24).

Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om Guds härlighet (Rom 3.23). Det grekiska ordet här för synd (hemarton) betyder att missa målet. Vi har alla missat målet och gått miste om Guds härlighet. För att bevisa detta för människan gav Gud lagen. När Han gav lagen visste Han att ingen skulle kunna klara av att hålla den. Syftet med lagen är att överbevisa människan om hennes synd.
Paulus skrev i Rom 3.19-20,
"Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd."

 

Om vi tar en titt på de Tio Budorden, så ser vi att ingen människa kan hålla dem. Ta t.ex. budet: ”Du skall inte bära falskt vittnesbörd” (2 Mos 20.16). Vem har inte ljugit! Eller: ”Du skall inte begå äktenskapsbrott” (2 Mos 20.13). Jesus sa, ”Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta” (Matt 5.28). Har du någon gång hatat någon? Jesus likställer detta med mord (Matt 5.21-22; jfr 2 Mos 20.13). Har du någon gång velat ha något som inte är ditt? Ja, då har du gjort dig skyldig till att ha begär (2 Mos 20.17).

Vi skulle kunna gå vidare med resten av de Tio Budorden och se att vi har brutit dem allihop! I Jakobs brev står det, "Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt" (Jak 2.10). Även om man hållit alla buden (vilket är omöjligt) men bryter mot ett enda är man lika skyldig som om man hade brutit samtliga. Ingen kan hålla buden! Alla människor är skyldiga och syndens konsekvens är döden (Rom 6.23), vilket gör att alla är på väg till helvetet! Gud hatar synden och i och med att Han är helig måste han straffa den. Han sopar den inte under mattan.

Den Goda Nyheten är att, "Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare" (Rom 5.8). Jesus kom till jorden och levde ett syndfritt liv och uppfyllde lagens alla krav (Matt 5.17; Rom 10.4). Bibeln säger att, "Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud" (2 Kor 5.21). När Jesus hängde på korset tog Han på sig all Guds vrede över synden (Jes 53.10). Jesus sa att Han är enda vägen till Gud (Joh 14.6; jfr Apg 4.12). Om det skulle finnas någon annan väg så skulle Jesus vara en lögnare och inte en väg till Gud. Han är den enda vägen! I och med att Jesus betalade priset för sitt folks synd kan vi bli förlåtna inför Gud (Heb 2.17; jfr. Joh 10.11). Vi befinner oss alla på "The highway to hell" (motorvägen till helvetet), men i och med Jesu död och uppståndelse kan vi komma till Gud genom att vända om och börja gå på den smala vägen (Matt 7.13-14).

Det finns ingenting vi kan göra för att förtjäna att få komma inför Gud. Vi är döda i vår synd (Ef 2.1; Kol 2.13). Om det fanns något vi kunde göra hade Jesus inte behövt dö. Bibeln säger, "Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig" (Ef 2.8-9). Nåd betyder att vi får något som vi inte förtjänar. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv (Rom 6.23). Guds gåva av evigt liv är gratis men den kostar allt. För att kunna ta emot gåvan måste vi släppa taget om synden som vi håller fast i. Det är det Bibeln kallar omvändelse. Vi måste också sträcka ut våra händer och ta emot den. Det är detta Bibeln kallar tro. Jesus uppmanar oss, "Omvänd er och tro evangelium" (Mark 1.15)!

Evangelium betyder glädjebudskap vilket innebär att Jesus dog istället för syndaren! Han tog hennes straff och i utbyte ger henne evigt liv. I den stund vi tror och omvänder oss säger Bibeln att vi blir förklarade rättfärdiga. Det betyder att vi blir frikända från domen och övergår från döden till livet (Joh 5.24). Nu har lagen förlorat sitt grepp över oss. Kristus är slutet på lagen till rättfärdighet för var och en som tror (Rom 10.4).


Omvänd dig och tro evangelium!

 

Lyssna även på: Evangelium: Varför måste Jesus dö?